Barcelona tagged posts

L’ambaixador català informa a Barcelona que la reina ha autoritzat noves gestions a favor dels catalans

14 octubre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

14 d’octubre 1713

Després de setmanes d’intensa espera, Dalmases rep la confirmació del general Peterborough d’haver rebut instruccions de la reina –en resposta a les gestions d’ambdós- per tal d’interposar-se davant la cort de París a favor de la causa catalana:

“… y aÿr milord Peterborowg me digué tenia (…) ya la ordre y comisió de la reina y las instruccions sobre esta dependència per a què al pasar per París procuràs ab la interposició del christianíssim tots los beneficis y consuelos foren posibles en la estació present per a la tranquilitat de exa ciutat y Principat, donar fi a la guerra y asegurar lo sosiego en ella.”

Igualment informa del suggeriment d’en Peterborough que l’acompanyi per aquesta missió,

“… que el deseo d...

Llegir més

Dalmases subratlla la necessitat d’assegurar la resistència de Barcelona, i confirma a Viena el doble joc anglès

10 octubre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

10 d’octubre 1713

Dalmases confirma la necessitat de resistència a Barcelona per tal guanyar temps i donar més opcions a una solució pactada a nivell internacional a favor de Catalunya:

 “que las cortes de Madrid y Versalles era de creer no se descuidarían de quitarse quanto antes la espina de Barcelona de los pies, pero que si lo dilataban hasta la primavera avía más esperanza de minorar la ruina amenazada…”

 Paral·lelament, el mateix dia torna a escriure a Viena, confirmant el doble joc del govern anglès durant les negociacions de pau a Utrecht:

“…que milord Bulingbrook, que oy se alla secretario de Estado, hizo y firmó las pazes con España en las cuales está el artículo 13 que nos perteneze, y aunque algunos quieren decir firmó en él que no ent...

Llegir més

A Londres corren falsos rumors sobre l’aixecament del setge a Barcelona

29 setembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

29 de setembre 1713

En una carta a un conegut seu a Gènova, Dalmases comenta que a Londres corren rumors que el duc de Pòpuli ha aixecat el setge de Barcelona, “…deseperado de (no) poder hacer el sitio de ella hasta la primavera…” .

El mateix dia escriu al Consell de Cent mostrant-se moderadament més optimista que dies anteriors:

“…tinch algunas esperanças de obtenir la interposició de sa magestat segons algunas permisas, però no puch en manera alguna assegurar-la…”

Carta del 29 de setembre de 1713

Els problemes, però, amb la correspondència entre Barcelona i Londres continuen. El correu quan no es perd, va amb molt retard...

Llegir més

Inici del setge de Barcelona

25 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

Un exèrcit format per 25.000 efectius i comandat pel duc de Pòpuli inicia les maniobres del llarg setge que haurà de patir la ciutat de Barcelona. Paral·lelament arriba a les costes de la ciutat una flota borbònica formada per sis galeres i diverses embarcacions menors, per donar suport a l’exèrcit atacant. Per la seva banda, Barcelona i Catalunya, abandonada pels aliats, compta només amb els recursos propis, uns milers d’homes pocs d’ells professionals, per fer front a aquesta important maquinaria de guerra.

Des de Londres, Dalmases havia confirmat  l’oficialització de les paus entre Anglaterra i Espanya, i les funestes perspectives que això planteja:

“… lo poch o no res podíam esperar en nostre benefici d’esta cort (…) ni camí algú per lo ...

Llegir més

La Generalitat i el Consell de Cent informa a les viles i ciutats de Catalunya de la decisió de la Junta de Braços.

12 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

La Generalitat de Catalunya envia cartes a totes les viles i ciutats del Principat anunciant la decisió presa a favor de la resistència “… per la conservaciò de les Llibertats, Privilegis, y Prerogativas dels Cathalans, que nostres Antecessors à costa de sanch gloriosament alcansaren, y nosaltres devèm aixi mateix mantenir (…) en benefici de la Patria.”

Uns dies després, el 24 de juliol, el Consell de Cent envia una missiva similar en la que afirma “eixir a la defensa de las Constitucions, Usos y Privilegis de Comuns y Particulars -cada lletra dels quals costa el valor y lleialtat Catalana tanta sanch- …Esta Excelentissima Ciutat, Amant de sa propia llibertàt, y de la de tots los Pobles de Cathalunya (…) puga la Naciò Catalana logràr gloriós desemp...

Llegir més

Els Braços Reial i Militar favorables a la resistència

6 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

Després d’una reunió maratoniana, i ja en plena matinada, el Braç Militar canvia el seu vot a favor de la resistència, aprovant la següent resolució:

Ohida la deliberació presa per lo Exm. y Fid. Bras Real lo die de ahir en que per los motius explicats en ella resol disposarse ab las armas a la defensa, per la menutenció y conservació de las Constitucions, Privilegis, Usos, costums e inmunitats del present Principiat, així en general com en particular, discorrent los medis podran ocórrer per dita defensa.

Y en consideració de eser lo contingut, en lo asunto corrent, punt de Religió y fidelitat al Rey N. S. (D. lo g...

Llegir més

A Barcelona, intensos debats a la Junta de Braços a favor i en contra de la resistència

5 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

Des de les 10 del matí, el Braç Militar (noblesa) du a terme una tensa sessió, que s’allarga tot el matí. En la mateixa, Manuel de Ferrer i Sitges pronuncia un memorable discurs partidari de la resistència, en el que entre d’altres coses diu:

              “… negar que los perills en què nos trobam no sien grans, fóra necedat (…) però dar per imposible lo remei és    estar oprès d’un pànic temor i haver fet desapropi de l’honor català…

              Elegir lo medi de subjectar-se a la dura esclavitud que volen imposar-nos nostres enemics és fer afront a nostre nació, degenerant de nostres predecessors…

              Qui serà que reflectant ab sinceritat, justícia i pròpia conveniència (…) no s’animarà a la defe...

Llegir més

Es signa el Conveni de l’Hospitalet per l’evacuació de les tropes aliades de Catalunya, Mallorca i Eivissa

22 juny 2013 EntradesNotícies

Export to PDF | Export to DOC

El comte de Königsegg (en representació del mariscal Starhemberg i de les tropes imperials), i el marquès de Grimaldi (en representació del duc de Pòpuli i de les tropes espanyoles) signen a l’Hospitalet de Llobregat l’acord per l’evacuació de les darreres tropes aliades de Catalunya, Mallorca i Eivissa que incloïa també l’entrega de les places de Barcelona, Tarragona i les dues illes.

El conveni, fet a esquenes de les autoritats catalanes ja que significava l’abandó definitiu per part dels aliats de Catalunya, es mantingué en secret fins el dia 30. Les autoritats catalanes aconseguiran, però, assegurar-se del control de Barcelona –incloent el castell de Montjuic- i de Cardona abans de que se’n fes la seva entrega...

Llegir més