ambaixada tagged posts

A Londres corren falsos rumors sobre l’aixecament del setge a Barcelona

29 setembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

29 de setembre 1713

En una carta a un conegut seu a Gènova, Dalmases comenta que a Londres corren rumors que el duc de Pòpuli ha aixecat el setge de Barcelona, “…deseperado de (no) poder hacer el sitio de ella hasta la primavera…” .

El mateix dia escriu al Consell de Cent mostrant-se moderadament més optimista que dies anteriors:

“…tinch algunas esperanças de obtenir la interposició de sa magestat segons algunas permisas, però no puch en manera alguna assegurar-la…”

Carta del 29 de setembre de 1713

Els problemes, però, amb la correspondència entre Barcelona i Londres continuen. El correu quan no es perd, va amb molt retard...

Llegir més

Les gestions avancen a La Haia mentre sembla que s’estanquen a Londres

20 setembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

20 de setembre 1713

Mentre que les gestions de l’ambaixador català a Londres sembla s’estanquen, vista la manca de resultats del viatge d’en Pau Ignasi de Dalmases a Windsor, les gestions de Felip de Ferran a La Haia avancen.

En una carta del 19 de setembre, Dalmases felicita a Ferran per la seva recent entrevista amb el Gran Pensionat d’Holanda (equivalent a Primer Ministre) i la que te prevista amb el president del Consell d’Estat.

 

El proper post serà el 25 de setembre

Subscriure’s

Llegir més

La premsa anglesa parla de la creació d’un estat lliure i independent

10 setembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

10 de setembre 1713

La premsa anglesa parla, entre setembre i octubre de 1713, de la voluntat dels catalans d’erigir un estat propi.

Concretament la gaseta anglesa “The Present State of Europe” en el seu número d’octubre de 1713 –comentant els fets ocorreguts el mes de setembre de 1713- indica:

…that the Catalans stand for themselves, give out Commissions in their Names, and coin  Money with their own Arms, setting up for a free and independent State, which no body has yet acknowledged.”
(traducció):
“…que els Catalans actuen per ells mateixos, fan nomenaments en el seu nom, i encunyen moneda amb les seves pròpies armes, creant un Estat lliure independent; Estat que de moment ningú ha reconegut.”

El proper post serà el 11 de setembre (...

Llegir més

Continúen les gestions a Londres amb Peterborough

8 setembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

8 de setembre 1713

L’ambaixador Dalmases continua les gestions amb el general Peterborough de cara aconseguir el suport de la reina Anna a la causa catalana.

La proposta és que el general, que acaba de ser anomenat ambaixador anglès a Torí (Savoia), rebi instruccions i cartes de la reina Anna per, en el seu viatge cap a Torí, fes parada a Versalles per defensar de manera categòrica els drets dels Catalans davant Lluís XIV, demanant que aquest ho fes davant del seu nét Felip V.

El general respon a en Dalmases que tant la reina com Lord Bolingbrooke han llegit la proposta que en Dalmases els havia fet arribar per la seva via i que s’està a l’espera de rebre’n la resposta:

“Déu vulla se obtinga algun fruit de estas diligèncias y vejam restablida ...

Llegir més

L’ambaixador Dalmases es reuneix amb el general Peterborough mentre Madrid vigila els seus moviments

1 setembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

1 de setembre 1713

L’ambaixador Dalmases es reuneix a Londres amb el general Peterborough a qui entrega documentació per la reina Anna i discuteixen possibles opcions de futur.

El mateix dia, el duc de Pòpuli –cap de les tropes que assetgen Barcelona- informa a José de Grimaldo –Secretari de la Guerra a Madrid- de les activitats d’en Dalmases a Londres, informació que extreu d’unes cartes enviades per en Dalmases a Londres i interceptades.

De fet en Dalmases, conscient dels perills que corre el seu correu, clou la carta que li envia aquell dia a l’ambaixador català a Holanda, Felip Ferran, amb les últimes novetats, demanant-li que:

“… que leiendo dicha copia la rompiera, guardándose para sí su contenido.”

El proper post serà ...

Llegir més

L’equip de suport de l’ambaixada a Barcelona s’agafa uns dies de descans

6 agost 2013 EntradesNotícies

Export to PDF | Export to DOC

Mentre l’ambaixador Dalmases continua a Londres fent gestions a favor de la causa catalana, tot i la poca activitat de la Cort pel període estival, l’equip de suport de Barcelona ens agafem uns dies de descans, i tornarem a informar de l’evolució dels esdeveniments a partir de principis de setembre.

 

Subscriure’s

Llegir més

Inici del setge de Barcelona

25 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

Un exèrcit format per 25.000 efectius i comandat pel duc de Pòpuli inicia les maniobres del llarg setge que haurà de patir la ciutat de Barcelona. Paral·lelament arriba a les costes de la ciutat una flota borbònica formada per sis galeres i diverses embarcacions menors, per donar suport a l’exèrcit atacant. Per la seva banda, Barcelona i Catalunya, abandonada pels aliats, compta només amb els recursos propis, uns milers d’homes pocs d’ells professionals, per fer front a aquesta important maquinaria de guerra.

Des de Londres, Dalmases havia confirmat  l’oficialització de les paus entre Anglaterra i Espanya, i les funestes perspectives que això planteja:

“… lo poch o no res podíam esperar en nostre benefici d’esta cort (…) ni camí algú per lo ...

Llegir més

Intenses gestions de Dalmases a Londres

17 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

Aprofitant que encara no s’havia fet públic a Londres la signatura de la pau entre Anglaterra i Espanya signada a Utrecht uns dies abans, i coneixent els detalls de l’articulat de la mateixa contrari als interessos de Catalunya, Dalmases intensifica les seves gestions reclamant una acció de la reina Anna per tal que aquesta compleixi els compromisos contrets amb Catalunya.

Per tant, es reuneix diverses vegades amb Lord Peterborough, qui li promet intercedir davant la reina, i amb el general Stanhope, entre d’altres. Com comunica a les autoritats catalanes:

“…yo no perderé ni instants ni conjunturas en lo que judique puga ser de alguna utilitat…”  

sense ocultar, però: 

“…lo sentiment y la pena ab que estich…”

 Extractes de les cartes del 4...

Llegir més

Signatura de la pau entre Anglaterra i Espanya a Utrecht

13 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

Els enviats de la reina Anna firmen amb els plenipotenciaris de Felip V un dels últims tractats de pau de la Guerra de Successió a canvi d’unes contraprestacions substantives, tant comercials i econòmiques (veieu el post del 26 de març) com territorials: la “cessió a perpetuïtat” al Regne Unit de Gibraltar i Menorca.

En contra del que havia confirmat la reina Anna a l’ambaixador Dalmases en la seva audiència del 28 de juny (veieu el post), el tractat no inclou el manteniment del sistema constitucional i jurídic català (la defensa del qual Anglaterra estava compromesa des del Pacte de Gènova de 1705 pel qual Catalunya havia entrat a la guerra), ja que el seu article XIII confirma:

“por el presente á cualesquiera habitadores de Cataluña,...

Llegir més

La Generalitat i el Consell de Cent informa a les viles i ciutats de Catalunya de la decisió de la Junta de Braços.

12 juliol 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

La Generalitat de Catalunya envia cartes a totes les viles i ciutats del Principat anunciant la decisió presa a favor de la resistència “… per la conservaciò de les Llibertats, Privilegis, y Prerogativas dels Cathalans, que nostres Antecessors à costa de sanch gloriosament alcansaren, y nosaltres devèm aixi mateix mantenir (…) en benefici de la Patria.”

Uns dies després, el 24 de juliol, el Consell de Cent envia una missiva similar en la que afirma “eixir a la defensa de las Constitucions, Usos y Privilegis de Comuns y Particulars -cada lletra dels quals costa el valor y lleialtat Catalana tanta sanch- …Esta Excelentissima Ciutat, Amant de sa propia llibertàt, y de la de tots los Pobles de Cathalunya (…) puga la Naciò Catalana logràr gloriós desemp...

Llegir més