La premsa anglesa continua amb interès la situació a Catalunya

31 desembre 2013 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

31 Desembre 1713

La premsa anglesa continua amb interès la situació a Catalunya, detallant les accions militars del general Nebot fustigant les tropes borbòniques, el fracàs de l’intent d’assalt a Cardona, l’arribada de provisions a Barcelona provinents de Mallorca i Sardenya, així com l’increment de les forces navals catalanes, afirmant que els Catalans estan:

“… resolved to defend the Place, and assert their Liberties and Privileges to the last Extremity”

“…decidits a defensar el territori, i fer valer les seves Llibertat i Privilegis fins a l’última conseqüència”

De manera que, vista l’avançat estadi del hivern –que impedeix avançar el setge- i l’estat de les forces i provisions:

“…the affairs of the Catalans were in a very prosperous Condition.

“…els afers dels catalans estan en condicions molt prosperes.”

The Present State of Europe, Desembre 1713

El proper post será el 31 de Desembre.

Subscriure’s