Dalmases demana instruccions a Barcelona davant l’eventualitat de traslladar-se de nou a Londres

27 abril 2014 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

27 d’abril 1714

Des d’Amsterdam l’ambaixador català, un cop ha pogut confirmar les noticies sobre els debats a Londres sobre el Cas dels Catalans, escriu a Barcelona informant de la nova conjuntura política a Anglaterra, així com els seus preparatius per traslladar-s’he de nou a aquest país:

“…Los avisos de Londres continúan sempre de que en aquell parlament, tant en la una com en la altra cambra, han sentit molt mal lo abandono que se avia fet dels interessos de Cattalunya, avent format y donat diferents adresses a aquella reina. Confio que, si Déu vol arríbie a aquella cort, podré donar més certas y individuals notícias a votra excel·lència…”

Igualment demana noves instruccions a les autoritats catalanes per tal de saber com procedir un cop arribat a aquella capital.

El proper post serà el 29 d’Abril

Subscriure’s