A La Haia, el rei Jordi confirma als diplomàtics catalans la seva simpatia per Catalunya. Paral·lelament capitula Cardona, últim baluard de les llibertats catalanes.

18 setembre 2014 Entrades

Export to PDF | Export to DOC

18 de setembre de 1714

A La Haia, el rei Jordi I –recentment proclamat rei de la Gran Bretanya i de viatge cap a Londres per ésser coronat- rep en audiència a l’ambaixador català a aquella cort, Felip Ferran de Sacirera.

Aquest li presenta un memorial reclamant l’intervenció militar britànica a favor de Barcelona. Durant l’audiència el rei Jordi, expressa de manera oberta i pública, la seva simpatia per la causa catalana.

El mateix dia, però, aliens dels fets que es desenvolupen a les corts europees,  i d’acord amb els acords de la capitulació de Barcelona, el comandant de la plaça de Cardona Manuel Desvalls capitula davant del duc de Montemar, últim baluard de les llibertats catalanes.

Cardona

El proper post serà demà 19 de setembre.

Subscriure’s